BUSINESS OVERVIEW

 

 

 

“เราไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้เราสามารถผลิตข้าวดี มีคุณภาพ
จากคนไทยไปสู่ผู้บริโภคได้ทุกครัวเรือนทั่วโลก”

 

บริษัท อรุณ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าว ธัญพืชต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอเชีย ยุโรป อเมริกา ฯลฯ เราเติบโตและขยายรูปแบบของธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ด้วยการบริหารในรูปแบบของบริษัทในเครือที่ตอบรับรูปแบบการบริการได้อย่างครบวงจร ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS OUTLINE

 

 

GROUP OF COMPANY

 

 

ชื่อบริษัทบริษัท อรุณ ไรซ์ เทรดดิ้ง
ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2517
ทุนจดทะเบียนบริษัทในเครือรวม 250 ล้านบาท
พื้นที่โรงงานประมาณ 320,000 ตารางเมตร
จำนวนบุคลากร100 +
ที่อยู่399/1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67140
ประเภทของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายข้าว
บริษัทในเครือหจก. โรงสีอรุณพัฒนา

บริษัท ศันทนีย์ โลจิสติกส์ จำกัด

 

logo-arunrice-u

บริษัท อรุณ ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ดูแลเรื่องของการผลิตข้าวเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งมีกำลังการผลิตมากกว่า 280,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจด้านการตลาดส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ

p9

golden-rabbit

หจก. โรงสีอรุณพัฒนา

ดูแลเรื่องของการผลิตข้าวเป็นกำลังเสริม โดยมีกำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี และเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวสารภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ กระต่ายทอง ช้างทอง และหมูทอง

บริษัท ศันทนีย์ โลจิสติกส์ จำกัด

ดูแลเรื่องของการขนส่งสินค้า และการจัดเก็บคลังสินค้า