“สนใจติดต่อสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์หรือขอรับการบริการจากเรา ติดต่อ Call Center”

Contact Us

BEST PRODUCTS

 

PRODUCTION CAPACITY

2010 270,000 Tons
2011 300,000 Tons
2012 300,000 Tons
2013 350,000 Tons
2014 400,000 Tons